เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ติดต่อเรา
โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ส่งข้อความ

สถานที่ตั้งของ โรงพยาบาลเสนางคนิคม

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งอยู่ที่ 83 หมู่ 3 ต.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290

เบอร์โทรติดต่อ: 045-461008,045-461126

fax: 045-461238